Na kontaktoni

&

Gjeni zgidhjen.

Adresa

Albanian IP Matters
Rruga “Besim Alla” Pallati “Dilo” Shkalla 5 Apt. 25
Yzberisht 1051
Tirana Albania

    Ju lutem vini re se duke përdorur këtë formular, ju pranoni që çdo informacion i paraqitur nuk krijon marrëdhënie avokat-klientit dhe se informacioni nuk është konfidencial.
    Albanian IP Matters mbledh dhe përpunon të dhënat personale vetëm për qëllimin e dhënë dhe nuk shpërndan, ose në ndonjë mënyrë tjetër tregton, të dhënat tuaja personale.